ข่าวสารของทอสกานา

Toscana La Festa 2022

“เทศกาลแห่งความสุข … ที่ความสนุกไม่เคยจางหาย”

Toscana La Festa 2022 “Let’s Fly Away” ตื่นตากับบอลลูนยักษ์
ขนาดใหญ่ลอยเหนือทอสกานาวัลเล่ภายใต้ฉากหลังของเทือก
เขาใหญ่ที่
เรียงตัวซ้อนกันอย่างสวยงามและสนุกสนานกับลาเฟสต้า
คอนเสิร์ตจาก
“สแตมป์ อภิวัช” และ “ใหม่ เจริญปุระ”

นอกจากนี้ยังมีโซนตลาดให้เดินช็อปสินค้า ชิมอาหารและชิลล์กับ
อากาศเย็น
ช่วงปลายปี ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสนุกด้วยปาร์ตี้
ในช่วงดึกกับดนตรีสด
เต็มวงพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

Toscana La Festa 2022

“เทศกาลแห่งความสุข … ที่ความสนุกไม่เคยจางหาย”

Toscana La Festa 2022 “Let’s Fly Away” ตื่นตากับบอลลูนยักษ์
ขนาดใหญ่ลอยเหนือทอสกานาวัลเล่ภายใต้ฉากหลังของเทือก
เขาใหญ่ที่
เรียงตัวซ้อนกันอย่างสวยงามและสนุกสนานกับลาเฟสต้า
คอนเสิร์ตจาก
“สแตมป์ อภิวัช” และ “ใหม่ เจริญปุระ”

นอกจากนี้ยังมีโซนตลาดให้เดินช็อปสินค้า ชิมอาหารและชิลล์กับ
อากาศเย็น
ช่วงปลายปี ปิดท้ายค่ำคืนแห่งความสนุกด้วยปาร์ตี้
ในช่วงดึกกับดนตรีสด
เต็มวงพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม

See More