ทอสกานา พิอาซา แลนด์มาร์กใหม่แห่งเขาใหญ่ ได้รับ
แรงบันดาลใจมาจากหอเอนเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยห้องพัก

26 ห้องที่มีให้เลือกพัก 3 แบบ ได้แก่ บาซซาวิสต้า อัลต้าวิสต้า
และอัตติโก้วิสต้าที่จะมอบประสบการณ์
การพักผ่อน
ที่ไม่เหมือนที่ใดมาก่อน คุณจะได้ดื่มด่ำกับวิวมุมสูง
แบบพาโนรามาของเขาใหญ่
พร้อมกับลิ้มรสอาหาร
จากห้องอาหาร คาเฟ่ อัลเซคอนโด้ ห้องพักออกแบบ
เป็นทรงโค้ง
ตามรูปแบบของอาคาร ตกแต่งด้วยสไตล์
โมเดิร์นคลาสสิกที่มอบความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายขณะพักผ่อน

ประเภทที่พักใน
ทอสกานา พิอาซา

ประสบการณ์ที่
ทอสกานา พิอาซา

ทอสกานา พิอาซา มอบประสบการณ์การพักผ่อน
อย่างสมบูณ์แบบ
ด้วยร้านอาหารและกิจกรรมมากมาย
รวมถีงห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง
ให้คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
ที่ทอสกานาวัลเล่