ทาวน์สแควร์สวีท ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการใช้ชีวิตในชุมชน
ที่อยู่บริเวณจัตุรัสของหมู่บ้านในอิตาลี
งานสถาปัตยกรรม
ผสานไปกับภูมิทัศน์ของเขาใหญ่อย่างลงตัว
กลายเป็นสถานที่ใจกลางชุมชน
ที่มีความเป็นส่วนตัว
และพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ร้านอาหาร
ร้านคาเฟ่ สปา
และกิจกรรมมากมาย
ให้คุณได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างมีความสุข

ประเภทที่พักใน
ทาวน์สแควร์สวีท

ประสบการณ์ที่
ทาวน์สแควร์สวีท

ทาวน์สแควร์สวีท มอบประสบการณ์การพักผ่อน
อย่างสมบูณ์แบบ
ด้วยร้านอาหารและกิจกรรมมากมาย
รวมถีงห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง

ให้คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่ทอสกานาวัลเล่