โฮเทล ลา คาเซ็ทต้า โรงแรมที่ถูกออกแบบให้คล้ายกับ
หมู่บ้านเล็กๆ ริมเขา
ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ภายใต้บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ
และเงียบสงบ
แต่พร้อมสรรพไปด้วยร้านอาหารและสระว่ายน้ำ
วิวสวยริมทะเลสาบ

ประเภทที่พักใน
โฮเทล ลา คาเซ็ทต้า

ประสบการณ์ที่
โฮเทล ลา คาเซ็ทต้า

โฮเทล ลา คาเซ็ทต้า มอบประสบการณ์การพักผ่อน
อย่างสมบูณ์แบบ
ด้วยร้านอาหารและกิจกรรมมากมาย
รวมถีงห้องสัมมนาและจัดเลี้ยง
ให้คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
ที่ทอสกานาวัลเล่