โอกาสร่วมงานกับทอสกานาวัลเล่
และเติบโตไปพร้อมกันกับเรา

Food & Beverage

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

Kitchen

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

Accounting & Finance

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

Front Office

อัตรา
อัตรา

HR

อัตรา

Housekeeping

อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

Reservation

อัตรา

เอกสารสมัครงาน

1. รูปถ่าย

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา

4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูล