สปา

ทัสคันเซ้นส์สปา มาพร้อมการตกแต่งที่มอบบรรยากาศแบบคลาสสิก ทั้งผนังลายสตักโก้ ภาพเขียนผนัง และเพดานไม้
ประกอบไปด้วยห้องทรีตเมนต์สวีท 4 ห้อง อ่างจากุซซี่ และห้องอบไอน้ำ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคู่รัก
ที่ต้องการมุมเงียบสงบในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

ทัสคันเซ้นส์สปา มาพร้อมการตกแต่งที่มอบบรรยากาศแบบคลาสสิก
ทั้งผนังลายสตักโก้ ภาพเขียนผนังและเพดานไม้ ประกอบไปด้วยห้องทรีตเมนต์สวีท
4 ห้อง อ่างจากุซซี่ และห้องอบไอน้ำ เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับคู่รัก
ที่ต้องการมุมเงียบสงบในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

ทัสคันเซ้นส์สปา มาพร้อมการตกแต่ง
ที่มอบบรรยากาศแบบคลาสสิก ทั้งผนัง
ลายสตักโก้ภาพเขียนผนัง และเพดานไม้
ประกอบไปด้วยห้องทรีตเมนต์สวีท 4 ห้อง
อ่างจากุซซี่และห้องอบไอน้ำ เหมาะเป็น
อย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่ต้องการมุมเงียบสงบ
ในการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ

คอร์สทรีตเมนต์

อโรมาเทอราพี

อโรมา
เทอราพี

ปล่อยอารมณ์ล่องลอยไปกับ
การนวดอโรมาเทอราพี
ที่ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย
พร้อมปรนนิบัติดูแลผิว
มอบความกระปรี้กระเปร่า
ทั้งร่างกายและจิตใจ

ปล่อยอารมณ์ล่องลอยไปกับการนวด
อโรมาเทอราพี ที่ช่วยให้คุณ
รู้สึกผ่อนคลาย พร้อมปรนนิบัติ
ดูแลผิว มอบความกระปรี้กระเปร่า
ทั้งร่างกายและจิตใจ

ปล่อยอารมณ์
ล่องลอยไปกับ
การนวดอโรมา
เทอราพี ที่ช่วยให้คุณ
รู้สึกผ่อนคลายพร้อม
ปรนนิบัติดูแลผิว
มอบความกระปรี้
กระเปร่าทั้งร่างกาย
และจิตใจ

2,000 บาท / 60 นาที

ทัสคันบอดี้สครับ

ทัสคัน
บอดี้สครับ

เพลินเพลิดกับการขัดผิว
ที่ผสานสารสกัดจากโกโก้
และโกโก้บัตเตอร์ พร้อม
แอปริคอตบีดส์ ช่วยเพิ่มพลัง
การผลัดเซลล์ผิวให้สดใส
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพลินเพลิดกับการขัดผิวที่ผสาน
สารสกัดจากโกโก้และโกโก้บัตเตอร์
พร้อมแอปริคอตบีดส์ ช่วยเพิ่มพลัง
การผลัดเซลล์ผิวให้สดใสยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพลินเพลิดกับการขัด
ผิวที่ผสานสารสกัด
จากโกโก้และโกโก้
บัตเตอร์พร้อม
แอปริคอตบีดส์
ช่วยเพิ่มพลังการ
ผลัดเซลล์ผิวให้สดใส
ยิ่งขึ้นกว่าเดิม

1,800 บาท / 60 นาที

ทัสคันบอดี้แรป

ทัสคัน
บอดี้แรป

ปรนเปรอผิวของคุณด้วย
ส่วนผสมจากโกโก้เลอค่า
ที่มีคุณสมบัติช่วยดีท็อกซ์ผิว
ทำให้ผิวดูกระจ่างใสและ
เนียนนุ่ม ช่วยให้คุณได้
ปลดปล่อยสารเอ็นโดรฟิน
มอบความอ่อนเยาว์และ
ความสุขยิ่งกว่าที่เคย

ปรนเปรอผิวของคุณด้วยส่วนผสม
จากโกโก้เลอค่า ที่มีคุณสมบัติช่วย
ดีท็อกซ์ผิว ทำให้ผิวดูกระจ่างใส
และเนียนนุ่ม ช่วยให้คุณได้ปลดปล่อย
สารเอ็นโดรฟิน มอบความอ่อนเยาว์
และความสุขยิ่งกว่าที่เคย

ปรนเปรอผิวของคุณ
ด้วยส่วนผสมจาก
โกโก้เลอค่าที่มี
คุณสมบัติช่วย
ดีท็อกซ์ผิว ทำให้ผิว
ดูกระจ่างใสและ
เนียนนุ่มช่วยให้คุณ
ได้ปลดปล่อยสาร
เอ็นโดรฟิน มอบ
ความอ่อนเยาว์และ
ความสุขยิ่งกว่าที่เคย

1,800 บาท / 60 นาที

ทรีตเมนต์ผิวหน้า

ล้ำหน้ากับนวัตกรรมใหม่
ในการดูแลผิวที่ผสานสารสกัดจากพืชที่มีคอลลาเจนเข้มข้น
กับผงทองคำ 24 กะรัต
มอบผลลัพธ์เป็นผิวใหม่
ที่กระจ่างใส ใบหน้าของคุณ
จะเนียนนุ่มลื่นดุจไหมอย่างที่
ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

ล้ำหน้ากับนวัตกรรมใหม่ในการดูแลผิว
ที่ผสานสารสกัดจากพืชที่มีคอลลาเจน
เข้มข้น กับผงทองคำ 24 กะรัต
มอบผลลัพธ์เป็นผิวใหม่ที่กระจ่างใส
ใบหน้าของคุณจะเนียนนุ่มลื่น
ดุจไหมอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

ล้ำหน้ากับนวัตกรรม
ใหม่ ในการดูแลผิว
ที่ผสานสารสกัดจาก
พืชที่มีคอลลาเจน
เข้มข้น กับผงทองคำ
24 กะรัต มอบ
ผลลัพธ์เป็นผิวใหม่
ที่กระจ่างใสใบหน้า
ของคุณจะเนียนนุ่ม
ลื่นดุจไหมอย่างที่
ไม่เคยรู้สึกมาก่อน

3,000 บาท / 60 นาที

อโรมาเทอราพีบาธ

อโรมา
เทอราพีบาธ

อาบผิวด้วยน้ำนมช่วยผลัด
เซลล์ผิวและคงความชุ่มชื่น
มอบผิวที่เนียนนุ่ม
ป้องกันความแห้งกร้าน

อาบผิวด้วยน้ำนม ช่วยผลัดเซลล์ผิว
และคงความชุ่มชื่น มอบผิวที่เนียนนุ่ม
ป้องกันความแห้งกร้าน

อาบผิวด้วยน้ำนม
ช่วยผลัดเซลล์ผิว
และคงความชุ่มชื่น
มอบผิวที่เนียนนุ่ม
ป้องกันความแห้งกร้าน

1,200 บาท / 30 นาที

นวดแบบไทย

นวด
แบบไทย

การนวดสไตล์ไทยดั้งเดิม
ด้วยประสิทธิภาพในการ
บรรเทาอาการเจ็บปวดตาม
ร่างกายและความเหนื่อยล้า
โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ช่วย
ยืดกล้ามเนื้อ คลายความ
ตึงเครียด และฟื้นฟูจิตใจ
ให้กลับมามีพลัง

การนวดสไตล์ไทยดั้งเดิม ด้วย
ประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการ
เจ็บปวดตามร่างกายและความ
เหนื่อยล้า โดยใช้เทคนิคพิเศษที่ช่วย
ยืดกล้ามเนื้อ คลายความตึงเครียด
และฟื้นฟูจิตใจให้กลับมามีพลัง

การนวดสไตล์
ไทยดั้งเดิมด้วย
ประสิทธิภาพใน
การบรรเทาอาการ
เจ็บปวดตามร่างกาย
และความเหนื่อยล้า
โดยใช้เทคนิคพิเศษ
ที่ช่วยยืดกล้ามเนื้อ
คลายความตึงเครียด
และฟื้นฟูจิตใจให้กลับมามีพลัง

1,500 บาท / 60 นาที

ดีสเตรส

การนวดที่หัว หลังและหัวไหล่
ช่วยให้ผ่อนคลาย
ลดความตึงของกล้ามเนื้อ
ลดความเครียด
และเติมพลังงานใหม่ให้แก่คุณ

การนวดที่หัว หลังและหัวไหล่
ช่วยให้ผ่อนคลาย
ลดความตึงของกล้ามเนื้อ
ลดความเครียด
และเติมพลังงานใหม่ให้แก่คุณ

การนวดที่หัว หลังและหัวไหล่
ช่วยให้ผ่อนคลาย
ลดความตึงของกล้ามเนื้อ
ลดความเครียด
และเติมพลังงานใหม่ให้แก่คุณ

1,500 บาท / 60 นาที

เฮอบัล สตรีม

เฮอบัล
สตรีม

การอบไอน้ำด้วยสมุนไพร
ไทยสดใหม่ ช่วยกระตุ้น
การไหลเวียนของเลือด
บรรเทาอาการโรคผิวหนัง
ผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ตึงเครียด
และช่วยระบบทางเดินหายใจ

การอบไอน้ำด้วยสมุนไพรไทยสดใหม่
ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
บรรเทาอาการโรคผิวหนัง ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อที่ตึงเครียด และช่วย
ระบบทางเดินหายใจ

การอบไอน้ำด้วย
สมุนไพรไทยสดใหม่
ช่วยกระตุ้นการ
ไหลเวียนของเลือด
บรรเทาอาการโรค
ผิวหนัง ผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อที่ตึงเครียด
และช่วยระบบ
ทางเดินหายใจ

1,200 บาท / 30 นาที

ห้องทรีตเมนต์

ลุกกา

ห้องที่มีการเลือกใช้โทนสีอ่อน เป็นกลิ่นอายของศิลปะ
แบบวินเทจ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเล็กๆ
ในอิตาลีที่ชื่อว่า ลุกกา

ห้องที่มีการเลือกใช้โทนสีอ่อน เป็นกลิ่นอาย
ของศิลปะแบบวินเทจ ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากเมืองเล็กๆ ในอิตาลีที่ชื่อว่า ลุกกา

ห้องที่มีการเลือกใช้โทนสีอ่อน เป็นกลิ่นอาย
ของศิลปะแบบวินเทจ ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากเมืองเล็กๆ ในอิตาลีที่ชื่อว่า ลุกกา

ฟลอเรนซ์

ประดับตกแต่งด้วยภาพวาดสีน้ำมันแสดงเอกลักษณ์ของ
ห้องที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองหลวงของแคว้น
ทัสคานี ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ประดับตกแต่งด้วยภาพวาดสีน้ำมันแสดง
เอกลักษณ์ของห้องที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากเมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

ประดับตกแต่งด้วยภาพวาดสีน้ำมันแสดง
เอกลักษณ์ของห้องที่ได้รับแรงบันดาลใจมา
จากเมืองหลวงของแคว้นทัสคานี ซึ่งเป็นที่
รู้จักกันดีในด้านวัฒนธรรมและศิลปะ

อาเรซโซ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองชนบทเมืองหนึ่งในอิตาลี
ห้องนี้จึงเน้นการสะท้อนความสวยงามของธรรมชาติ
และความเงียบสงบ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองชนบท
เมืองหนึ่งในอิตาลี ห้องนี้จึงเน้น
การสะท้อนความสวยงามของ
ธรรมชาติและความเงียบสงบ

ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองชนบท
เมืองหนึ่งในอิตาลีห้องนี้จึงเน้นการสะท้อน
ความสวยงามของธรรมชาติและความเงียบสงบ

เซียน่า

เน้นความสวยงามของเสน่ห์แบบดั้งเดิม ได้รับแรงบันดาลใจ
มาจากเมืองเซียน่า หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี

เน้นความสวยงามของเสน่ห์แบบดั้งเดิม
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเซียน่า
หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี

เน้นความสวยงามของเสน่ห์แบบดั้งเดิม
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเซียน่า
หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี

เวลาเปิดบริการ

สำรองห้องพัก

สำรองที่พัก

เลือกโรงแรม

จำนวนผู้พัก

2

คน

เช็กอิน

06

ตุลาคม, 2563

ว้นอังคาร

เช็กเอาต์

08

ตุลาคม, 2563

วันศุกร์

โค้ดส่วนลด

อาคาร C : แปลน C101
ชั้น:
อาคาร:
พื้นที่ (ตร.ม.):
ราคา:
1
C
59.40 ตร.ม.
10,692,000 บาท