บริการ

ทอสกานาวัลเล่ มุ่งมั่นจัดเตรียมบริการต่างๆ สำหรับท่านเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด
เราจึงให้ความสำคัญกับบริการโฮมเซอร์วิส ตั้งแต่บริการดูแลรักษาบ้านไปจนถึงบริการซักรีด ที่นี่เราพร้อมไปด้วยบริการ
ที่ครอบคลุมทุกความต้องการในการอยู่อาศัย หากคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น บริการอาหาร
สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์และการติดตั้งระบบดนตรี เราพร้อมช่วยดูแลเสมอในทุกโอกาส

ทอสกานาวัลเล่ มุ่งมั่นจัดเตรียมบริการต่างๆ สำหรับท่านเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย
ให้ได้รับความสะดวกสบายมากที่สุด เราจึงให้ความสำคัญกับบริการโฮมเซอร์วิส
ตั้งแต่บริการดูแลรักษาบ้านไปจนถึงบริการซักรีด ที่นี่เราพร้อมไปด้วยบริการที่ครอบคลุม
ทุกความต้องการในการอยู่อาศัย หากคุณต้องการความช่วยเหลือสำหรับกิจกรรมพิเศษ
เช่น บริการอาหารสำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์และการติดตั้งระบบดนตรี เราพร้อมช่วย
ดูแลเสมอในทุกโอกาส

ทอสกานาวัลเล่ มุ่งมั่นจัดเตรียมบริการต่างๆ สำหรับ
ท่านเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความ
สะดวกสบายมากที่สุด เราจึงให้ความสำคัญกับบริการ
โฮมเซอร์วิส ตั้งแต่บริการดูแลรักษาบ้านไปจนถึงบริการ
ซักรีด ที่นี่เราพร้อมไปด้วยบริการที่ครอบคลุม
ทุกความต้องการในการอยู่อาศัย หากคุณต้องการ
ความช่วยเหลือสำหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น บริการอาหาร
สำหรับงานเลี้ยงสังสรรค์และการติดตั้งระบบดนตรี
เราพร้อมช่วยดูแลเสมอในทุกโอกาส

บริการโฮมเซอร์วิส

ทำความสะอาดบ้าน

ดูแลรักษาบ้าน

ดูแลสระว่ายน้ำ

ดูแลสวน

กำจัดแมลง

บริการแม่บ้าน

บริการซักรีด

บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต
และไวไฟ

บริการติดตั้งดาวเทียม
และทีวีดิจิทัล

สายด่วนโฮมเซอร์วิส

บริการโฮมเซอร์วิส​

ทำความสะอาดบ้าน​

ดูแลรักษาบ้าน​

ดูแลสระว่ายน้ำ​

ดูแลสวน​

กำจัดแมลง

บริการแม่บ้าน​

บริการซักรีด

บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต และไวไฟ​

บริการติดตั้งดาวเทียม
และทีวีดิจิทัล

สายด่วนโฮมเซอร์วิส​

การรักษาความปลอดภัย

ที่ทอสกานาวัลเล่ เรื่องความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญ
แม้จะมีบรรยากาศที่สงบและมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว แต่เรายังมีทีมงาน
ดูแลความปลอดภัยมากกว่า 100 ชีวิต
เพื่อเฝ้าระวังเหตุและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ทอสกานาวัลเล่ เรื่องความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญ
แม้จะมีบรรยากาศที่สงบและมีมาตรฐานความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว แต่เรายังมีทีมงาน
ดูแลความปลอดภัยมากกว่า 100 ชีวิต เพื่อเฝ้าระวังเหตุและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่ทอสกานาวัลเล่ เรื่องความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญ
แม้จะมีบรรยากาศที่สงบและมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสูงอยู่แล้ว แต่เรายังมีทีมงาน
ดูแลความปลอดภัยมากกว่า 100 ชีวิต
เพื่อเฝ้าระวังเหตุและพร้อมให้ความช่วยเหลือ
ตลอด 24 ชั่วโมง

ทีมงานของเรามีอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย
พร้อมใช้งานและปฏิบัติการอย่างทันท่วงที มีการ
ตรวจตราเป็นระยะตลอดกลางวันและกลางคืน
นอกจากนี้ยังมีระบบ CCTV ที่มีทีมงานตรวจตรา
ตลอดเวลาและมีสายด่วนสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด
24 ชั่วโมง นอกจากนี้หากคุณประสบปัญหาอื่นๆ
เช่น พบเจอสัตว์มีพิษ สามารถเรียกทีมรักษา
ความปลอดภัยได้ทันที

ทีมงานของเรามีอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยพร้อมใช้งานและปฏิบัติการอย่างทันท่วงที
มีการตรวจตราเป็นระยะตลอดกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมีระบบ CCTV
ที่มีทีมงานตรวจตราตลอดเวลาและมีสายด่วนสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้หากคุณประสบปัญหาอื่นๆ เช่น พบเจอสัตว์มีพิษ สามารถเรียกทีมรักษา
ความปลอดภัยได้ทันที

ทีมงานของเรามีอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัย
พร้อมใช้งานและปฏิบัติการอย่างทันท่วงที มีการ
ตรวจตราเป็นระยะตลอดกลางวันและกลางคืน
นอกจากนี้ยังมีระบบ CCTV ที่มีทีมงานตรวจตรา
ตลอดเวลาและมีสายด่วนสามารถแจ้งเหตุได้ตลอด
24 ชั่วโมง นอกจากนี้หากคุณประสบปัญหาอื่นๆ
เช่น พบเจอสัตว์มีพิษ สามารถเรียกทีมรักษา
ความปลอดภัยได้ทันที

คุณสามารถติดต่อบริการสายด่วน (24 ชั่วโมง)

ปฐมพยาบาล

เพื่อการเตรียมความพร้อมหากเกิดปัญหาสุขภาพอย่าง
ไม่คาดฝัน ทอสกานาวัลเล่มีบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
ด้วยทีมพยาบาลมืออาชีพ

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยทุกท่านจะได้รับการดูแลจากการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับการส่งต่อ
ไปยังบริการทางแพทย์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

เพื่อการเตรียมความพร้อมหากเกิดปัญหาสุขภาพอย่างไม่คาดฝัน ทอสกานาวัลเล่มี
บริการฉุกเฉินทางการแพทย์ด้วยทีมพยาบาลมืออาชีพ

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยทุกท่านจะได้รับการดูแลจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงได้รับการส่งต่อไปยังบริการทางแพทย์ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

เพื่อการเตรียมความพร้อมหากเกิดปัญหาสุขภาพอย่าง
ไม่คาดฝัน ทอสกานาวัลเล่มีบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
ด้วยทีมพยาบาลมืออาชีพ

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อยู่อาศัยทุกท่านจะได้รับการดูแลจากการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับการส่งต่อ
ไปยังบริการทางแพทย์ ที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

ทอสกานาวัลเล่มีรถพยาบาลที่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) เตรียมพร้อมในกรณีที่ต้องส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ เช่น โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน
(9 กม.) ในเวลา 10 นาที โรงพยาบาลปากช่องนานา (30 กม.)
ในเวลา 40 นาที และโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง (37 กม.)
ในเวลา 45 นาที ซึ่งจะช่วยลดเวลาการส่งต่อผู้ป่วยและ
เพิ่มโอกาสรอดชีวิตในกรณีมีอาการป่วยร้ายแรง

หากมีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนมาก ทอสกานาวัลเล่มีลานสำหรับ
จอดเฮลิคอปเตอร์ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์
หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือในการส่งต่อฉุกเฉิน
ที่ดำเนินการโดย BHS สามารถเรียกได้ผ่านศูนย์บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน BDMS (โทร 1724)

พยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 ท่าน
(วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
1 ท่าน (วท.บ. สาธารณสุข) จะอยู่ประจำที่หน่วยปฐมพยาบาล
ที่คลับเฮ้าส์ในช่วงเวลาทำการ

ทอสกานาวัลเล่มีรถพยาบาลที่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เตรียมพร้อม
ในกรณีที่ต้องส่งผู้ป่วยฉุกเฉินไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ เช่น โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน
(9 กม.) ในเวลา 10 นาที โรงพยาบาลปากช่องนานา (30 กม.) ในเวลา 40 นาที
และโรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง (37 กม.) ในเวลา 45 นาที ซึ่งจะช่วยลดเวลาการ
ส่งต่อผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในกรณีมีอาการป่วยร้ายแรง

หากมีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนมาก ทอสกานาวัลเล่มีลานสำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่ได้รับ
อนุญาตจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์
หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือในการส่งต่อฉุกเฉินที่ดำเนินการโดย BHS
สามารถเรียกได้ผ่านศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน BDMS (โทร 1724)

พยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 ท่าน (วท.บ. ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์) และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 ท่าน (วท.บ. สาธารณสุข) จะอยู่ประจำ
ที่หน่วยปฐมพยาบาลที่คลับเฮ้าส์ในช่วงเวลาทำการ

ทอสกานาวัลเล่มีรถพยาบาลที่มีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
อัตโนมัติ (AED) เตรียมพร้อมในกรณีที่ต้องส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน
ไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ เช่น โรงพยาบาลมกุฏคีรีวัน
(9 กม.) ในเวลา 10 นาที โรงพยาบาลปากช่องนานา
(30 กม.) ในเวลา 40 นาที และโรงพยาบาลกรุงเทพ
ปากช่อง (37 กม.) ในเวลา 45 นาที ซึ่งจะช่วยลดเวลา
การส่งต่อ ผู้ป่วยและเพิ่มโอกาสรอดชีวิตในกรณีมีอาการ
ป่วยร้ายแรง

หากมีกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนมาก ทอสกานาวัลเล่มีลาน
สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทาง
เฮลิคอปเตอร์ หรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือ
ในการส่งต่อฉุกเฉินที่ดำเนินการโดย BHS สามารถเรียก
ได้ผ่านศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน BDMS (โทร 1724)

พยาบาลวิชาชีพ 1 ท่าน นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
2 ท่าน (วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) และเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 1 ท่าน (วท.บ. สาธารณสุข) จะอยู่ประจำ
ที่หน่วยปฐมพยาบาลที่คลับเฮ้าส์ในช่วงเวลาทำการ

คุณสามารถติดต่อขอรับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์

คุณสามารถติดต่อขอรับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ที่เบอร์โทรศัพท์

คุณสามารถติดต่อขอรับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์

สำรองห้องพัก

ติดต่อฝ่ายขายบ้านและคอนโด

09:00 - 18:00

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ

อาคาร C : แปลน C101
ชั้น:
อาคาร:
พื้นที่ (ตร.ม.):
ราคา:
1
C
59.40 ตร.ม.
10,692,000 บาท

ส่งข้อความสำเร็จ

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโครงการ
ของเรา ฝ่ายขายบ้านและคอนโด
จะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด