จัดประชุม

หากคุณกำลังมองหาสถานที่สำหรับจัดงานประชุม สัมมนา งานพบปะในโอกาสพิเศษ หรืองานแต่งงานในฝัน ทอสกานาวัลเล่
พร้อมสรรพไปด้วยร้านอาหารเลิศรสและสถานที่สวยงามที่เป็นส่วนตัวเหมาะที่สุดสำหรับการจัดกิจกรรมหรืองานแต่งงาน
ที่ต้องการบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์
ระบบเครื่องเสียง และโปรเจกเตอร์ รวมไปถึงบริการอาหารเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจกรรม
ของคุณให้ราบรื่นและน่าจดจำ

หากคุณกำลังมองหาสถานที่สำหรับจัดงานประชุม สัมมนา งานพบปะในโอกาสพิเศษ
หรืองานแต่งงานในฝันทอสกานาวัลเล่พร้อมสรรพไปด้วยร้านอาหารเลิศรสและ
สถานที่สวยงามที่เป็นส่วนตัวเหมาะที่สุดสำหรับการจัดกิจกรรมหรืองานแต่งงาน
ที่ต้องการบรรยากาศและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก
ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ระบบเครื่องเสียง และโปรเจกเตอร์ รวมไปถึง
บริการอาหารเต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมของคุณให้ราบรื่นและน่าจดจำ

หากคุณกำลังมองหาสถานที่สำหรับจัดงานประชุม
สัมมนา งานพบปะในโอกาสพิเศษหรืองานแต่งงานในฝัน
ทอสกานาวัลเล่พร้อมสรรพไปด้วยร้านอาหาร เลิศรสและ
สถานที่สวยงามที่เป็นส่วนตัวเหมาะที่สุด สำหรับการ
จัดกิจกรรมหรืองานแต่งงานที่ต้องการบรรยากาศและ
วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ระบบ
เครื่องเสียง และโปรเจกเตอร์รวมไปถึงบริการอาหาร
เต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กิจกรรมของคุณ
ให้ราบรื่นและน่าจดจำ

ห้องสมุด

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดประชุมแบบส่วนตัว
การประชุมระดับผู้บริหารห้องสมุดมีพื้นที่ใช้งาน
และอุปกรณ์ครบครันที่คุณต้องการทั้งโต๊ะประชุมยาว
เก้าอี้ เพดานสูงโปร่ง รวมถึงบาร์เครื่องดื่มส่วนตัว
ยามที่ต้องการผ่อนคลายอารมณ์ ภายในตกแต่งด้วย
โทนสีดำที่ผสานกับกำแพงอิฐเปลือย สร้างบรรยากาศ
สุขสงบ เพื่อให้คุณสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวเงียบๆ
พร้อมกับเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของ
ทอสกานาวัลเล่

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดประชุมแบบส่วนตัว การประชุมระดับผู้บริหาร
ห้องสมุดมีพื้นที่ใช้งานและอุปกรณ์ครบครันที่คุณต้องการ ทั้งโต๊ะประชุมยาว
เก้าอี้ เพดานสูงโปร่ง รวมถึงบาร์เครื่องดื่มส่วนตัวยามที่ต้องการผ่อนคลายอารมณ์
ภายในตกแต่งด้วยโทนสีดำที่ผสานกับกำแพงอิฐเปลือย สร้าง บรรยากาศสุขสงบ
เพื่อให้คุณสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวเงียบๆ พร้อมกับเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
ของทอสกานาวัลเล่

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดประชุมแบบส่วนตัว
การประชุมระดับผู้บริหาร ห้องสมุดมีพื้นที่ใช้งาน
และอุปกรณ์ครบครันที่คุณต้องการ ทั้งโต๊ะประชุมยาว
เก้าอี้ เพดานสูงโปร่ง รวมถึงบาร์เครื่องดื่มส่วนตัว
ยามที่ต้องการผ่อนคลาย อารมณ์ ภายในตกแต่งด้วย
โทนสีดำที่ผสานกับกำแพงอิฐเปลือย สร้างบรรยากาศ
สุขสงบ เพื่อให้คุณสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวเงียบๆ
พร้อมกับเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์อันสวยงาม
ของทอสกานาวัลเล่

ตัวเลือกการจัดวางและจำนวนที่รองรับ

สัมมนา

สูงสุด 18 ที่นั่ง

ห้องเรียน

สูงสุด 20 ที่นั่ง

ตัวยู

สูงสุด 19 ที่นั่ง

คลับคูชิน่า

คลับเฮ้าส์ของเราสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับ
จัดประชุม ได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึง
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์รองรับได้ประมาณ 100 ท่าน
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

คลับเฮ้าส์ของเราสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดประชุมได้ทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ รวมถึงจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ รองรับได้ประมาณ 100 ท่าน
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

คลับเฮ้าส์ของเราสามารถใช้เป็นสถานที่สำหรับ
จัดประชุมได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ รวมถึงจัด
งานเลี้ยงสังสรรค์ รองรับได้ประมาณ 100 ท่าน
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ตัวเลือกการจัดวางและจำนวนที่รองรับ

เธียเตอร์

สูงสุด 108 ที่นั่ง

ห้องเรียน

สูงสุด 84 ที่นั่ง

ตัวยู

สูงสุด 42 ที่นั่ง

งานเลี้ยง

สูงสุด 48-60 ที่นั่ง

คลับลาโก้

สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดกิจกรรม
พร้อมด้วยวิวอันสวยงาม คลับลาโก้ตั้งอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศริมทะเลสาบ นอกจากแขกในงานจะได้
ดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆ แล้วยังสามารถเห็นทิวทัศน์
ภูเขาอันงดงามด้วย โดยสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งด้านใน
ที่มีการออกแบบการใช้งานเป็นอย่างดี

สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดกิจกรรมพร้อมด้วยวิวอันสวยงาม คลับลาโก้
ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลสาบนอกจากแขกในงานจะได้ดื่มด่ำ
กับบรรยากาศดีๆ แล้วยังสามารถเห็นทิวทัศน์ภูเขาอันงดงามด้วย โดยสามารถ
ใช้พื้นที่ได้ทั้งด้านในที่มีการออกแบบการใช้งานเป็นอย่างดี หรือรับอากาศ
บริสุทธิ์ด้านนอกก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน

สถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดกิจกรรม
พร้อมด้วยวิวอันสวยงาม คลับลาโก้ตั้งอยู่ท่ามกลาง
บรรยากาศริมทะเลสาบนอกจากแขกในงานจะได้ดื่มด่ำ
กับบรรยากาศดีๆ แล้วยังสามารถเห็นทิวทัศน์ภูเขา
อันงดงามด้วย โดยสามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งด้านในที่มี
การออกแบบการใช้งานเป็นอย่างดี หรือรับอากาศ
บริสุทธิ์ด้านนอกก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกัน

ตัวเลือกการจัดวางและจำนวนที่รองรับ

เธียเตอร์

สูงสุด 80 ที่นั่ง

ห้องเรียน

สูงสุด 63 ที่นั่ง

ตัวยู

สูงสุด 45 ที่นั่ง


เงื่อนไขแพคเกจ
1. เข้าพักวันธรรมดา อาทิตย์ – ศุกร์ ถึงวันที่ 31 ต.ค. 66
2. สำหรับจำนวนแขกเข้าพัก 20 ห้องขึ้นไป
3. ห้องพักเป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ประเภท Casetta Garden, Casetta Mountain หรือ Casetta Lago
4. ราคาเป็นราคาต่อท่าน ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และ ภาษี 7%
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางโรงแรมได้

ติดต่อ 098 262 3355, 098 265 3355
Email: saleshotel@toscanavalley.com


เงื่อนไขแพคเกจ
1. เข้าพักวันธรรมดา อาทิตย์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 ต.ค. 65
2. สำหรับจำนวนแขกเข้าพัก 30 ท่าน ขึ้นไป
3. ห้องพักเป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ประเภท Casetta Garden, Casetta Mountain หรือ Casetta Lago
4. ราคาเป็นราคาต่อท่าน ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และ ภาษี 7%
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางโรงแรมได้

ติดต่อ 098 262 3355, 098 265 3355
Email: saleshotel@toscanavalley.com


เงื่อนไขแพคเกจ
1. เข้าพักวันธรรมดา อาทิตย์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 ต.ค. 65
2. สำหรับจำนวนแขกเข้าพัก 30 ท่าน ขึ้นไป
3. ห้องพักเป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่าน ประเภท Casetta Garden, Casetta Mountain หรือ Casetta Lago
4. ราคาเป็นราคาต่อท่าน ยังไม่รวมค่าบริการ 10% และ ภาษี 7%
5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางโรงแรมได้

ติดต่อ 098 262 3355, 098 265 3355
Email: saleshotel@toscanavalley.com

งานแต่งงาน

วันสำคัญที่สุดของคุณต้องสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามจนแทบลืมหายใจของเขาใหญ่ทะเลสาบเงียบสงบ
ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ และสีเขียวชอุ่ม คุณสามารถจัดพิธีแต่งงานในฝันของคุณได้ในพื้นที่ของเราทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สร้างบรรยากาศโรแมนติกที่พาคุณและแขกพิเศษได้ใช้เวลาร่วมกันในพิธีที่เป็นส่วนตัว มีระดับ และไม่เหมือนใคร เพื่อวันพิเศษ
ที่น่าจดจำของคุณ

วันสำคัญที่สุดของคุณต้องสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามจนแทบลืมหายใจ
ของเขาใหญ่ทะเลสาบเงียบสงบ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ และสีเขียวชอุ่ม คุณสามารถ
จัดพิธีแต่งงานในฝันของคุณได้ในพื้นที่ของเราทั้งในร่มและกลางแจ้ง สร้างบรรยากาศ
โรแมนติกที่พาคุณและแขกพิเศษได้ใช้เวลาร่วมกันในพิธีที่เป็นส่วนตัว มีระดับ
และไม่เหมือนใคร เพื่อวันพิเศษที่น่าจดจำของคุณ

วันสำคัญที่สุดของคุณต้องสมบูรณ์แบบที่สุด
ด้วยวิวทิวทัศน์อันสวยงามจนแทบลืมหายใจ
ของเขาใหญ่ทะเลสาบเงียบสงบ ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่
และสีเขียวชอุ่ม คุณสามารถจัดพิธีแต่งงานในฝัน
ของคุณได้ในพื้นที่ของเราทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สร้างบรรยากาศโรแมนติกที่พาคุณและแขกพิเศษ
ได้ใช้เวลาร่วมกันในพิธีที่เป็นส่วนตัว มีระดับและ
ไม่เหมือนใคร เพื่อวันพิเศษที่น่าจดจำของคุณ

คลับคูชิน่า

เหมาะสำหรับงานแต่งงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
สามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งในวันพิเศษของคุณ

เหมาะสำหรับงานแต่งงานทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่สามารถใช้พื้นที่
ได้ทั้งในร่มและกลางแจ้งในวันพิเศษของคุณ

เหมาะสำหรับงานแต่งงานทั้งขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่สามารถใช้พื้นที่ได้ทั้งในร่ม
และกลางแจ้งในวันพิเศษของคุณ

คลับลาโก้

ร้านอาหารริมทะเลสาบ พร้อมวิวเขาใหญ่แบบใกล้ชิดที่สุด
มอบบรรยากาศอันแสนงดงามสำหรับงานแต่งงาน
ที่ไม่มีใครเหมือน

ร้านอาหารริมทะเลสาบพร้อมวิวเขาใหญ่
แบบใกล้ชิดที่สุดมอบบรรยากาศ
อันแสนงดงามสำหรับงานแต่งงาน
ที่ไม่มีใครเหมือน

ร้านอาหารริมทะเลสาบ พร้อมวิว
เขาใหญ่แบบใกล้ชิดที่สุดมอบบรรยากาศ
อันแสนงดงามสำหรับงานแต่งงาน
ที่ไม่มีใครเหมือน

บาซิลิก้า

ตั้งอยู่ใกล้กับคลับลาโก้ จึงสามารถรับชมวิวทะเลสาบสวยๆ
ได้พร้อมรองรับแขกได้ถึง 300 ท่าน เหมาะสำหรับงาน
ขนาดใหญ่ “พร้อมให้บริการเร็วๆ นี้”

ตั้งอยู่ใกล้กับคลับลาโก้ จึงสามารถรับชม
วิวทะเลสาบสวยๆ ได้พร้อมรองรับแขก
ได้ถึง 300 ท่าน เหมาะสำหรับงาน
ขนาดใหญ่
“พร้อมให้บริการเร็วๆ นี้”

ตั้งอยู่ใกล้กับคลับลาโก้ จึงสามารถรับชมวิว
ทะเลสาบสวยๆได้พร้อมรองรับแขกได้ถึง
300 ท่าน เหมาะสำหรับงานขนาดใหญ่
“พร้อมให้บริการเร็วๆ นี้”

ทาวน์สแควร์

พื้นที่กลางแจ้งสำหรับจัดงานแต่งงานในบรรยากาศ
เหมือนอยู่ในชุมชนเล็กๆ ในอิตาลี ความสวยงามที่กลมกลืน
ไปกับธรรมชาติ ทำให้ทาวน์สแควร์เป็นสถานที่สุดโรแมนติก
ที่คุณจะใช้แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ร่วมกับคนพิเศษของคุณ
ในวันสำคัญ

พื้นที่กลางแจ้งสำหรับจัดงานแต่งงาน
ในบรรยากาศเหมือนอยู่ในชุมชนเล็กๆ
ในอิตาลี ความสวยงามที่กลมกลืน
ไปกับธรรมชาติ ทำให้ทาวน์สแควร์
เป็นสถานที่สุดโรแมนติกที่คุณจะใช้
แบ่งปันประสบการณ์ดีๆ ร่วมกับ
คนพิเศษของคุณในวันสำคัญ

พื้นที่กลางแจ้งสำหรับจัดงานแต่งงาน
ในบรรยากาศเหมือนอยู่ในชุมชนเล็กๆ
ในอิตาลี ความสวยงามที่กลมกลืนไปกับ
ธรรมชาติ ทำให้ทาวน์สแควร์เป็นสถานที่
สุดโรแมนติกที่คุณจะใช้แบ่งปันประสบการณ์
ดีๆ ร่วมกับคนพิเศษของคุณในวันสำคัญ

ติดต่อ