คาซ่าเทอราซ่า

คาซ่าเทอราซ่าหรือทอสกานาวัลเล่โซน 8 เป็นโซนบ้านและที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โซนด้านหน้าใกล้กับทางเข้าของโครงการ
พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงลงไปหาสนามกอล์ฟหลุม 14 และทะเลสาบในสนามกอล์ฟ ทําให้วิลล่าในโซนนี้ได้วิวของสนามกอล์ฟ
ทะเลสาบซึ่งอยู่ตรงหน้า ในขณะที่ทิวทัศน์ในระยะไกลจะเป็นภาพอันสวยงามของทอสกานาพิอาซาทาวเวอร์ และกลุ่มหมู่บ้าน
ไอรี่บนเนินเขาด้านหน้าโครงการฯ แปลงที่ดินในโซนนี้มีพี้นที่ตั่งแต่ 500 ตารางวาไปจนถึง กว่า 800 ตารางวา ถ้าคุณกําลัง
มองหาวิลล่าที่มีวิวของทอสกานาพิอาซาทาวเวอร์ เมืองบนเขา หรือวิวสนามกอล์ฟ คาซ่าเทอราซ่าคือบ้านที่เหมาะสําหรับคุณ

คาซ่าเทอราซ่าหรือทอสกานาวัลเล่โซน 8 เป็นโซนบ้านและที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โซน
ด้านหน้าใกล้กับทางเข้าของโครงการ พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงลงไปหาสนามกอล์ฟ
หลุม 14 และทะเลสาบในสนามกอล์ฟ ทําให้วิลล่าในโซนนี้ได้วิวของสนามกอล์ฟ
ทะเลสาบซึ่งอยู่ตรงหน้า ในขณะที่ทิวทัศน์ในระยะไกลจะเป็นภาพอันสวยงามของ
ทอสกานาพิอาซาทาวเวอร์ และกลุ่มหมู่บ้านไอรี่บนเนินเขาด้านหน้าโครงการฯ
แปลงที่ดินในโซนนี้มีพี้นที่ตั่งแต่ 500 ตารางวาไปจนถึง กว่า 800 ตารางวา ถ้าคุณ
กําลังมองหาวิลล่าที่มีวิวของทอสกานาพิอาซาทาวเวอร์ เมืองบนเขา หรือวิว
สนามกอล์ฟ คาซ่าเทอราซ่าคือบ้านที่เหมาะสําหรับคุณ

คาซ่าเทอราซ่าหรือทอสกานาวัลเล่โซน 8 เป็นโซน
บ้านและที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โซนด้านหน้าใกล้กับ
ทางเข้าของโครงการ พื้นที่มีลักษณะลาดเอียงลงไป
หาสนามกอล์ฟหลุม 14 และทะเลสาบในสนามกอล์ฟ
ทําให้วิลล่าในโซนนี้ได้วิวของสนามกอล์ฟ ทะเลสาบ
ซึ่งอยู่ตรงหน้า ในขณะที่ทิวทัศน์ในระยะไกลจะเป็น
ภาพอันสวยงามของทอสกานาพิอาซาทาวเวอร์และ
กลุ่มหมู่บ้านไอรี่บนเนินเขาด้านหน้าโครงการฯ
แปลงที่ดินในโซนนี้มีพี้นที่ตั่งแต่ 500 ตารางวาไปจนถึง
กว่า 800 ตารางวา ถ้าคุณกําลังมองหาวิลล่าที่มีวิว
ของทอสกานาพิอาซาทาวเวอร์ เมืองบนเขา หรือ
วิวสนามกอล์ฟ คาซ่าเทอราซ่าคือบ้านที่เหมาะ
สําหรับคุณ

แบบแปลน

กดที่แต่ละแปลงเพื่อดูรายละเอียด

Gallery

Specification

Structure
Foundation:
Structures:
Floor:
Wall:
Roof Structure:
Roof Tiles:
Mat Footing
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Masonry
Steel
Terra-cotta Roof Tile
Architecture
Wall Finishes
External:

Internal:
Bathroom:

Floor Finishes
Foyer:
Living:
Bedroom:
Bathroom:

Balcony:

Ceilings
Foyer, Pantry,
Bathroom:

Living, Bedroom:

Windows & Doors
Frame:
Panel:
Hardware Fittings:
Entry Door:
Bathroom Door:

Pantry
Systems:
Wash Basin:
Wash Basin Tap:
Refrigerator:

Furniture
Built-in Furniture:

Loose Furniture:
Outdoor Furniture:

Electrical Systems
Systems:

Load Center:
Cable:

Receptacles Switch:
Lighting:


Water supply System
Water Supply:
Water Heater:

Pipe & Fittings:

Textured Colour Cement Plaster
and/or Sandstone
Painted Texture Cement Plaster
Terrazzo and/or Ceramic Tiles and/or Paint

Ceramic Tiles
Ceramic Tiles
Ceramic Tiles
Terrazzo (non-slip surface)
and/or Ceramic Tiles
Ceramic Tiles
Timber Beam Decoration, Plywood and/
or Painted and Plastered Gypsum Board

Painted and Plastered Gypsum Board
Powder Coated Aluminium
Clear Glass
Hafele or equivalent
Oak Wood
Oak Wood and Wired Glass Panel
M&E Provisions for Built-in Pantry
Hafela or equivalent
Hafela or equivalent
Toshiba or equivalent
Pantry Counter, Lavatory Counter,
and Wardrobe
Bed, Sofa, Coffee Table, TV Console
2 Seater Tea Table Set
3-Phase Incoming Low Voltage
(underground)
Square D, ABB, MEM or equivalent
Thai Yasaki, Phelphs Dodge,
Bangkok Cable or equivalent
Merten, Berker or equivalent
L&E, Lighting House
or equivalent or equivalent
Pressure Pump and Storage Tank
Siemens, Stiebel Eltron or equivalent
in Bathroom
Polypropylene Copolymer Random (PPR)

ติดต่อฝ่ายขายบ้านและคอนโด

09:00 - 18:00

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ

สำรองห้องพัก

ส่งข้อความสำเร็จ

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโครงการ
ของเรา ฝ่ายขายบ้านและคอนโด
จะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อฝ่ายขายบ้านและคอนโด

09:00 - 18:00

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ

อาคาร C : แปลน C101
ชั้น:
อาคาร:
พื้นที่ (ตร.ม.):
ราคา:
1
C
59.40 ตร.ม.
10,692,000 บาท