คาซ่าฟอเรสต้า

คาซ่าฟอเรสต้าหรือทอสกานาโซน 6C เป็นโซนที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ชั้นดี
แวดล้อมไปด้วยต้นไม้จํานวนมากที่เขียวชอุ่มและให้ความเย็นตลอดปี แปลงที่ดินของคาซ่าฟอเรสต้ายังล้อมไปด้วยพื้นที่เก็บนํ้า
ของทอสกานา ทําให้แต่ละแปลงมีส่วนติดทะเลสาบซึ่งทําให้มีแลนสเคปและความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดี จากโซนนี้
คุณสามารถเดินไปถึงคลับลาโก้ซึ่งเป็นคลับเฮ้าส์ใกล้ๆ ที่คลับลาโก้เรามีฟิตเนส สระว่ายนํ้า และร้านอาหารไว้พร้อมต้อนรับ
และให้บริการคุณ และที่คาซ่าฟอเรสต้า คุณและสมาชิกในครอบครัวสามารถขี่จักรยานเข้าไปยังทางจักรยานของโครงการ
ได้อย่างแสนสะดวก

คาซ่าฟอเรสต้าหรือทอสกานาโซน 6C เป็นโซนที่อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์ชั้นดี แวดล้อมไปด้วยต้นไม้จํานวนมากที่เขียวชอุ่มและ
ให้ความเย็นตลอดปี แปลงที่ดินของคาซ่าฟอเรสต้ายังล้อมไปด้วยพื้นที่เก็บนํ้าของ
ทอสกานา ทําให้แต่ละแปลงมีส่วนติดทะเลสาบซึ่งทําให้มีแลนสเคปและความเป็น
ส่วนตัวได้เป็นอย่างดี จากโซนนี้ คุณสามารถเดินไปถึงคลับลาโก้ซึ่งเป็นคลับเฮ้าส์ใกล้ๆ
ที่คลับลาโก้เรามีฟิตเนส สระว่ายนํ้า และร้านอาหารไว้พร้อมต้อนรับและให้บริการคุณ
และที่คาซ่าฟอเรสต้า คุณและสมาชิกในครอบครัวสามารถขี่จักรยานเข้าไปยังทาง
จักรยานของโครงการได้อย่างแสนสะดวก

คาซ่าฟอเรสต้าหรือทอสกานาโซน 6C เป็นโซนที่
อยู่ติดกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่ง
ผลิตอากาศบริสุทธิ์ชั้นดี แวดล้อมไปด้วยต้นไม้
จํานวนมากที่เขียวชอุ่มและให้ความเย็นตลอดปี
แปลงที่ดินของคาซ่าฟอเรสต้ายังล้อมไปด้วยพื้นที่
เก็บนํ้าของทอสกานา ทําให้แต่ละแปลงมีส่วนติด
ทะเลสาบซึ่งทําให้มีแลนสเคปและความเป็นส่วนตัว
ได้เป็นอย่างดี จากโซนนี้คุณสามารถเดินไปถึง
คลับลาโก้ซึ่งเป็นคลับเฮ้าส์ใกล้ๆ ที่คลับลาโก้เรามี
ฟิตเนส สระว่ายนํ้าและร้านอาหารไว้พร้อมต้อนรับ
และให้บริการคุณ และที่คาซ่าฟอเรสต้า คุณและ
สมาชิกในครอบครัวสามารถขี่จักรยานเข้าไปยัง
ทางจักรยานของโครงการได้อย่างแสนสะดวก

แบบแปลน

กดที่แต่ละแปลงเพื่อดูรายละเอียด

แกลเลอรี่

Specification

Structure
Foundation:
Structures:
Floor:
Wall:
Roof Structure:
Roof Tiles:
Mat Footing
Reinforced Concrete
Reinforced Concrete
Masonry
Steel
Terra-cotta Roof Tile
Architecture
Wall Finishes
External:

Internal:
Bathroom:

Floor Finishes
Foyer:
Living:
Bedroom:
Bathroom:

Balcony:

Ceilings
Foyer, Pantry,
Bathroom:

Living, Bedroom:

Windows & Doors
Frame:
Panel:
Hardware Fittings:
Entry Door:
Bathroom Door:

Pantry
Systems:
Wash Basin:
Wash Basin Tap:
Refrigerator:

Furniture
Built-in Furniture:

Loose Furniture:
Outdoor Furniture:

Electrical Systems
Systems:

Load Center:
Cable:

Receptacles Switch:
Lighting:


Water supply System
Water Supply:
Water Heater:

Pipe & Fittings:

Textured Colour Cement Plaster
and/or Sandstone
Painted Texture Cement Plaster
Terrazzo and/or Ceramic Tiles and/or Paint

Ceramic Tiles
Ceramic Tiles
Ceramic Tiles
Terrazzo (non-slip surface)
and/or Ceramic Tiles
Ceramic Tiles
Timber Beam Decoration, Plywood and/
or Painted and Plastered Gypsum Board

Painted and Plastered Gypsum Board
Powder Coated Aluminium
Clear Glass
Hafele or equivalent
Oak Wood
Oak Wood and Wired Glass Panel
M&E Provisions for Built-in Pantry
Hafela or equivalent
Hafela or equivalent
Toshiba or equivalent
Pantry Counter, Lavatory Counter,
and Wardrobe
Bed, Sofa, Coffee Table, TV Console
2 Seater Tea Table Set
3-Phase Incoming Low Voltage
(underground)
Square D, ABB, MEM or equivalent
Thai Yasaki, Phelphs Dodge,
Bangkok Cable or equivalent
Merten, Berker or equivalent
L&E, Lighting House
or equivalent or equivalent
Pressure Pump and Storage Tank
Siemens, Stiebel Eltron or equivalent
in Bathroom
Polypropylene Copolymer Random (PPR)

ติดต่อฝ่ายขายบ้านและคอนโด

09:00 - 18:00

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ

สำรองห้องพัก

ส่งข้อความสำเร็จ

ขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในโครงการ
ของเรา ฝ่ายขายบ้านและคอนโด
จะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด

ติดต่อฝ่ายขายบ้านและคอนโด

09:00 - 18:00

นัดหมายเยี่ยมชมโครงการ

อาคาร C : แปลน C101
ชั้น:
อาคาร:
พื้นที่ (ตร.ม.):
ราคา:
1
C
59.40 ตร.ม.
10,692,000 บาท